VERBINDING EN VERANDERING DOOR VERHALEN

Wil jij meer inzicht in wat er bij jouw mensen speelt en wat hen drijft, motiveert en frustreert?
En wil je:

  • Medewerkers meer betrekken en motiveren in het algemeen of bij specifieke onderwerpen, zoals verschillende generaties op de werkvloer of diversiteit
  • Weten welke thema’s medewerkers raken en wat er toe doet voor ze, zodat je gericht actie kunt ondernemen
  • Meer openheid en begrip voor elkaar creëren om de samenwerking te bevorderen

Uniek aan onze trajecten is de manier waarop wij “storytelling” inzetten om openheid, inzicht en begrip te creëren. “Storytelling” gaat voor ons over het vertellen van verhalen aan elkaar. Dat kunnen persoonlijke ervaringen zijn of anekdotes. Verhalen geven een direct inkijkje in de belevingswereld van mensen. Ze maken abstracte en algemene “statements” klein, dagelijks, echt en concreet. Verhalen verbinden ook. Ze inspireren mensen om hun perspectief, ervaringen en anekdotes te delen, en hierdoor voelen mensen zich meer betrokken bij elkaar. Tenslotte kun je in verhalen een diepere betekenis ontdekken door naar overkoepelende patronen en onderliggende thema’s te kijken. Hierdoor komen we snel tot de kern om van daaruit samen te werken aan een concreet plan om organisaties, teams en medewerkers in beweging te brengen.

Inzichten opdoen 

Wij verzamelen verhalen om te onderzoeken wat er speelt en wat belangrijk is voor medewerkers, in het algemeen of over specifieke thema’s zoals generatieverschillen, Millennials, diversiteit en inclusie, employer branding of omgaan met verandering.

 mensen Verbinden

Wij nodigen mensen uit verhalen te delen om verbinding tot stand te brengen tussen (groepen) mensen op een dieper niveau. Hierdoor ontstaat er meer openheid, meer begrip voor elkaar en meer betrokkenheid.

Betekenis geven

Wij leren mensen om gezamenlijk betekenis te geven aan de verhalen en we leren ze om de relevante “hero”-verhalen op een authentieke manier te kunnen vertellen en uit te dragen naar buiten.

Inkijkje
in wat
we doen

“de lat hoog leggen”

Er was eens een management team binnen een grote organisatie dat zijn mensen graag wilde betrekken bij de nieuwe visie en strategie van het bedrijf. Zij nodigden de medewerkers van hun divisie uit om naar een bijeenkomst te komen. Eén van de onderdelen op het programma was het bespreken van de kernwaarden en bijbehorende gewenste gedragingen. Aan ons de vraag om die sessie te ontwerpen en begeleiden.

En zo geschiedde. De groep ging aan de slag met “challenges”, gesprekken en oefeningen om de kernwaarden beter te leren kennen en om ook te ervaren wat de waarden persoonlijk voor mensen betekenen. Aan het einde van een enerverende sessie vroegen wij enkele personen uit het publiek een verhaal te delen dat ze verteld hadden in de oefeningen. We hadden al een aantal verhalen aangehoord, en de tijd liet ons nog ruimte voor één verhaal. Vanaf het podium zag ik dat iemand zijn buurman aanmoedigde zijn verhaal te vertellen.

Het verhaal van de jongen ging over “de lat hoog leggen”. Hij vertelde dat hij hier elke dag toe gedreven wordt door het verhaal van zijn ouders. Zij zijn gevlucht. Ze hebben hun universitaire opleiding en baan op niveau achter zich gelaten, omdat het niet veilig meer voor ze was en ze hun kinderen een goede toekomst wilden bieden. Hier in Nederland zijn ze nooit meer op hun “oude” niveau aan het werk gekomen. “Elke dag zet ik een stap extra en leg ik de lat hoger”, vertelde deze jongen, “omdat ik wil groeien en ontwikkelen zodat mijn ouders trots op me kunnen zijn, en zodat het offer van mijn ouders niet voor niets is geweest.”

Een prachtig verhaal. Naast mij op het podium zat een collega van deze jongen. Hij luisterde vol bewondering naar het verhaal en vertrouwde mij later toe “Hoe bijzonder is dat. Het was mij wel opgevallen dat hij altijd wel heel snel vooraan staat als de baas op bezoek komt. Maar nu ik dit verhaal van hem ken, snap ik veel beter waarom hij doet wat hij doet. Ik kijk nu anders tegen zijn gedrag aan”.

We weten niet altijd, zelfs meestal niet, wat mensen drijft om te doen wat ze doen. Het is ook niet altijd gemakkelijk om daar achter te komen. Het vraagt om veiligheid en vertrouwen. Pas dan durven mensen open te zijn en zich kwetsbaar op te stellen. Toch kan het zo helpen in de samenwerking als je weet wat je collega’s motiveert, drijft en frustreert. De kernwaarden en gewenste gedragingen van het bedrijf kunnen een goede aanleiding zijn om dat gesprek aan te gaan. 

“When you change the way
you look at things,
the things you look at change”

– Wayne Dyer

  

“Minder cynisch”

 Er was eens een team dat verantwoordelijk was voor het aanjagen van alle veranderingen in de organisatie. De organisatie verviel van de ene in de andere reorganisatie. Elke keer was er een nieuw doel, een nieuwe manier van werken, een nieuwe focus. Het was nogal een organisatie waar dit team werkte. Je kunt het gerust vergelijken met een olietanker die van koers moest veranderen. 

In dit team zaten vooral personen die altijd zagen hoe alles anders en beter kon. Daarom zaten ook juist deze mensen in dit team. Dat waren de mensen die mee gingen in de veranderingen, die “ja” zeiden tegen elke volgende golf en die dan hun enthousiasme over de verandering door het bedrijf konden verspreiden. Ze waren ook wel ongeduldig. Ze vonden dat het allemaal te langzaam ging. Ze vonden dat er niet echt grote stappen gemaakt werden. Het schoot maar niet op. Het leek wat uitzichtloos. Daar begon de schoen een beetje te wringen.

Wij nodigden deze groep uit om verhalen met elkaar te delen. Over hun passie, over wat ze trots maakt, over positieve en minder positieve ervaringen op het werk, over hun dromen en angsten voor de toekomst. Ze deelden succesverhalen met elkaar. Die verhalen hadden titels als “het is toch gelukt”, “we hebben het toch maar mooi gedaan” en “we hebben het toch gered”. Er was ook een verhaal over een minder positieve ervaring. Dat verhaal noemde de verteller “langs de rand van de afgrond” en ging over een project waarin veel risico was genomen. Een collega reageerde verbaasd. “Voor mij is dat juist een succesverhaal, want we moeten met elkaar ook meer durven en meer risico nemen, en dat hebben we gedaan en het is gelukt ook”. 

Er zitten twee kanten aan elk verhaal, dat blijkt maar weer. Hoe mooi om samen de betekenis die ieder persoonlijk aan eenzelfde situatie geeft, te kunnen delen. De verteller besloot het succesverhaal direct te delen met zijn team – inclusief de spanning en onzekerheid die hij zelf onderweg ervaren had. Want trots ben je vooral op ervaringen die niet per se gemakkelijk waren, maar waar je moeite voor hebt moeten doen of moed voor hebt getoond. Een van de deelnemers vertelde bij de evaluatie van de sessie “Ik ben in 2 uur tijd minder cynisch geworden”.

Inkijkje
in wat
we doen

Ieder bedrijf,

iedere situatie en

ieder persoon is uniek

Daarom maken wij ons plan van aanpak altijd passend voor jouw vraag.  Bel of mail ons vooral voor een vrijblijvende afspraak.