samen gaan voor een
hoger doel

Wil jij meer positieve impact maken met je bedrijf, je team en je mensen?
En wil je dat:

  • Medewerkers in je bedrijf zich verbonden voelen en elkaar weten te vinden 
  • Medewerkers de missie, visie en waarden kennen én er ook naar handelen
  • Medewerkers aangehaakt zijn op het verhaal dat je buiten vertelt en ervaren dat het binnen ook waargemaakt wordt en dat ze zelf hun eigen bijdrage kunnen leveren

Purpose gaat over de positieve impact die je maakt op de mensen op je heen en de wereld waarin zij leven. Als organisatie, als team of als individu. Het kennen van je purpose alleen is niet genoeg. Het is belangrijk het ook te voelen en er naar te (durven) handelen. Pas dan ontstaat positieve energie die aanstekelijk werkt op de mensen om je heen, teams, partners, klanten en hun omgeving met betere resultaten tot gevolg. Wij verbinden purpose met mensen en mensen met hun purpose. 

PURPOSE ONTDEKKEN

Wij begeleiden organisaties, teams en individuen bij het (her-)ontdekken van hun purpose en waarden en het vastleggen daarvan.

 

PURPOSE EIGEN MAKEN

Wij helpen organisaties en teams om ervoor te zorgen dat medewerkers de purpose en waarden begrijpen, voelen en uitdragen.

MENSEN ACTIVEREN

Wij activeren mensen op de purpose en waarden vanuit hun persoonlijke passie en talenten en motiveren ze om hun eigen unieke bijdrage te leveren aan het gezamenlijke hogere doel.

Inkijkje
in wat
we doen

ER WAS EENS EEN MARKETING DIRECTEUR MET EEN VISIE.

Een visie waarmee zij de mensen anders naar de wereld wilde laten kijken. Een visie met maatschappelijke impact. Zij deelde die visie wel met mensen, en de mensen wisten ook wel van het bestaan van de visie af, maar “het was iets van het hoofdkantoor”Het leefde niet op de werkvloer.

Tegelijkertijd was er een bevlogen jonge medewerker van het bedrijf waar zij werkte die graag het netwerk van jonge medewerkers nieuw leven in wilde blazen. Hij vond het zonde dat de bijeenkomsten teruggevallen waren naar hier en daar een lokale borrel, zonder doel behalve het netwerken.

1+1=3. De marketing directeur en de bevlogen jongeman werkten samen met ons om een mooie avond in elkaar te draaien voor de jonge talenten van het bedrijf. Het doel was om ze te inspireren met de nieuwe visie én om ze aan het denken te zetten over wat die nieuwe visie voor henzelf betekende en hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren om die visie tot leven te brengen.

Zo hadden ze eigenlijk nog nooit naar de visie gekeken. Ze hadden zich nog nooit afgevraagd hoe ze persoonlijk tegen dit onderwerp aankeken. Ze hadden zich nog nooit afgevraagd wat ze zelf deden om de gewenste maatschappelijke impact te maken. Ook opende het hun ogen voor hoe zij als jonge talenten hun eigen collega’s en de mensen om hen heen kunnen inspireren om het verschil te maken voor de wereld waarin zij leven. Wij hebben erg veel energie gekregen van hun enthousiasme. De volgende stap is nu om meer medewerkers in het bedrijf op dezelfde manier in beweging te brengen.

“At the heart of meaningful work is the belief that your job makes Other people’s lives better.”

– ADAM GRANT

Purpose en waarden eigen maken

“We moeten ook nog iets met cultuur op de agenda zetten, wat kunnen we doen?” Met die vraag kwam de lijn manager bij het HR team. De groep waar hij sturing aan gaf, was een grote afdeling met productiemedewerkers – met name mannen. Toen de HR afdeling (samen met ons) voorstelde om die mannen zelf aan de slag te laten gaan met de purpose, waarden en gedragingen ontstonden er al snel twijfels. “Denk je dat ze willen meedoen en dat ze dat kunnen?” “Ik weet niet of die manier van werken wel geschikt is voor deze doelgroep?” “Wat gaan jullie doen als er niets uitkomt?” Gelukkig horen we dat vaker en hebben we voldoende ervaring opgebouwd om te weten dat onze aanpak ook werkt bij productiemedewerkers, technisch personeel, winkelpersoneel en conducteurs – om maar wat doelgroepen te noemen. Juist als je deze groep zelf aan het woord laat, zelf laat nadenken over de betekenis van de purpose, waarden en gedragingen en zelf tot inzichten, ideeën, oplossingen en acties laat komen – beklijft het beter en voelen ze zich meer betrokken en meer eigenaar. Zo ook dit keer.
De groep bestond uit ongeveer 150 mannen en een enkele vrouw. In verschillende rondes gingen ze aan de slag met een facilitator om zelf betekenis te geven aan de purpose en waarden, het van binnen te voelen om het ook uit te kunnen dragen. Het werd een enerverende middag waarin ze niet alleen de purpose, waarden en gedragingen beter leerden kennen, maar ook elkaar. Reacties die wij achteraf ontvingen van de (door ons gebriefde) facilitatoren van HR: “Wat mij opviel was de energie die ontstond bij de eerste opdracht.” “Ik verwachtte al dat het een leuke groep is om mee te werken, wat me verraste was hoe weinig aansporing er nodig was om het gesprek op gang te krijgen en te houden.” “Juist dit soort sessies leiden tot meer verbinding en betere resultaten.” 

Inkijkje
in wat
we doen

Ieder bedrijf,

iedere situatie en

ieder persoon is uniek

Daarom maken wij ons plan van aanpak altijd passend voor jouw vraag.  Bel of mail ons vooral voor een vrijblijvende afspraak.